Publications

Books

 1. Musiał-Karg, M. (2020), Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting, UAM-WNPiD, Poznań, ss. 253.
 2. Lubik-Reczek, N., Kapsa, I., Musiał-Karg, M. (2020), Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania, UAM-WNPiD, Poznań, ss. 263.
 3. Kapsa, I., Musiał-Karg, M. (2020), Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Postawy i poglądy względem wybranych form partycypacji w wyborach, UAM-WNPiD, Poznań, ss. 265.
 4. Jańczak J., Musiał-Karg M., Secler B., (2013) Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra-peryferia a zachowania wyborcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 307.
 5. Musiał-Karg (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM, Poznań, ss. 261;
 6. M. Musiał-Karg (2008), Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 416.

Edited books

 1. Digitalization of democratic processes in Europe. Southern and Central Europe in comparative Perspective, M. Musiał-Karg, Ó.G. Luengo (eds.), Springer 2021.
 2. Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder, M. Musiał-Karg, M. Górny, UAM WNPiD, Poznań 2020.
 3. E-voting and e-participation. Experiences, challenges and prospects for the future, ed. M. Musiał-Karg, UAM WNPiD, Poznań 2019.
 4. Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie, red. Musiał-Karg, A. Stelmach, Poznań 2018, ISBN: 978-83-65817-35-8.
 5. Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, red. N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach, Poznań 2018, ISBN: 978-83-65817-57-0.
 6. Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red.  M. Musiał-Karg, WNPiD, Poznań 2016, ISBN 978-83-62907-94-6.
 7. Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Musiał-Karg, E. Lesiewicz (eds.),  Poznañ–Ústí nad Labem 2016, ISBN 978-83-62907-70-0.
 8. International Relations. Regional and Trans-Border Cooperation. Master’s Program – Handbook of Modules, M. Musiał-Karg, T. Wallas (eds.), Faculty of Politica Science and Journalism, Poznań 2015.
 9. Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, red. M. Musiał-Karg, WNPiD UAM, Poznań 2014, ss. 321
 10. Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2014-2015.
 11. Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 244.
 12. Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, WNPiD UAM, Poznań 2011, s. 234.
 13. Kobiety we współczesnej Europie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 275.
 14. Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 214.
 15. Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy Europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 197.
 16. Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, red. M. Musiał-Karg, T. Wallas, WNPiD UAM, Poznań 2009, s. 295.
 17. Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 286.
 18. Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Naukowe INPiD, Poznań, s. 205.

Articles in English

 1. M. Musiał-Karg, I. Kapsa, Debate: Voting challenges in a pandemic—Poland, Public Money & Management, vol. 41 no 21/2021, ss. 6-8;
 2. M. Musiał-Karg, Election Silence in the New Media. The Questions of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” no 6(58)/2020
 3. M. Musiał-Karg, I. Kapsa, Citizen E-Participation as in Important Factor for Sustainable Development, European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 3, ss. 210-220, ISSN: 2239-5938 Doi: 10.14207/ejsd.2019.v8n3p210
 4. M. Musiał-Karg, Challenges of i-voting – practices, rules and perspectives. Examples from Estonia and Switzerland, “Przegląd Politogiczny”, nr 4/2017, ss. 75-86
 5. M. Musiał-Karg, Referenda and their impact on the future of a united Europe. Brexit and the shape of the European Union, “Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 11/2017, ss. 225-240.
 6. M. Musiał-Karg, Direct democracy and its tools in the face of use of new technologies, „Annales UMCS” sektio: K Politologia, vol 24, no 1 (2017), ISSN: 2300-7567
 7. M. Musiał-Karg, Challenges of i-voting – practices, rules and perspectives. Examples from Estonia and Switzerland, “Przegląd Politogiczny”, nr 4/2017, ss. 75-86
 8. M. Musiał-Karg, Referenda and their impact on the future of a united Europe. Brexit and the shape of the European Union, “Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 11/2017, ss. 225-240.
 9. M. Musiał-Karg, Direct democracy and its tools in the face of use of new technologies, „Annales UMCS” sektio: K Politologia, vol 24, no 1 (2017), ISSN: 2300-7567
 10. M. Musiał-Karg, The Use of Information and Communication Technologies in Electoral Procedures: Comments on Electronic Voting Security, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Political Sciences, Vol:11, No:9, 2017
 11. M. Musiał-Karg (2016), Alternative Voting Methods Th rough the Example of Postal Voting and E-Voting in Switzerland, “Białostockie Studia Prawnicze”, vol. 2A, ss.13-23; DOI: 10.15290/bsp.2016.20A.en.01.
 12. Musiał-Karg (2016), The influence of ICT on modern democracy. Selected dilemmas of electronic democracy, „Przegląd Politologiczny” nr 2, pp. 33-47
 13. M. Musiał-Karg (2016), National Referendum: The Eastern and Central European Experience, “STudia Środkowoeuropejskie” nr 3.
 14. M. Musiał-Karg  (2015), The application of internet in electoral procedures: A theoretical perspective. The case of e-voting, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica”, nr 31.
 15. M. Musiał-Karg  (2015), Implementation of electronic voting and the matter of security, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXII, 1.
 16. Plecka D., Turska-Kawa A., Musiał-Karg M., Tybuchowska-Hartilińska K., Łukasik-Turecka A., Alberski R., Wojtasik W., (2014) Research into the Conditions of Political Attitudes within the Project “Political preferences: Attitude – Identification – Behavior”, “Athenaeum. Polish Political Studies”, Vol. 44.
 17. M. Musiał-Karg. (2014), The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies, Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 18. M. Musiał-Karg, (2012), Electronic democracy and its organization – a revolution or a modernization? The example of e-voting, “Politbook”, nr 2, s. 131-141.
 19. M. Musiał-Karg, (2012) Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, “Polish Political Science Yearbook”, s. 428-443.
 20. M. Musiał-Karg, (2011), The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues), “Athenaeum. Polish Political Science Studies”, nr 29, s. 180-198
 21. M. Musiał-Karg, (2010), E-voting as a New Form of Civic Participation in Democratic Procedures, “Polish Political Science Yearbook” nr XXXIX, s. s. 72-87.
 22. M. Musiał-Karg, (2009) The Role of the Internet in Contemporary Democracies, “Polish Political Science Yearbook”, s. 157-167.
 23. M. M. Musiał-Karg, (2007), Direct Democratic Practice At the Local and Cantonal Level in Switzerland, “Studia Polityczne”, nr 19, s. 53-66.

Articles in Polish

 1. Musiał-Karg, M. (2021) , Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich w 2020 r., “Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2 (60), ss. 31-48; DOI 10.15804/ppk.2021.02.02;
 2. M. Musiał-Karg, Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, nr 1(57)2018, ss. 48-68;
 3. Musiał-Karg M. (2016), Operacje Brexit. Brytyjskie referenda z 1975 i 2016 roku, “Acta Politica Polonica”, nr 3 (37).
 4. Musiał-Karg M. (2016), Brytyjskie i węgierskie referenda z 2016 r. Uwagi o roli instytucji demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej, “Przegląd Europejski”, nr 3 (41).
 5. Musiał-Karg M. (2016), Alternatywne metody głosowania na przykładzie głosowania korespondencyjnego oraz e-voting w Szwajcarii, “Białostockie Studia Prawnicze”, Z. 20/A.
 6. Musiał-Karg (2014), Demokracja bezpośrednia w szwajcarskich kantonach. Wybrane uwago na temat referendum, inicjatywy ludowej oraz zgromadzenia ludowego, „Społeczeństwo i Polityka” nr 2(12, ISSN 1732-9639, ss. 61-79.
 7. Alberski., A. Łukasik-Turecka, M. Musiał-Karg, D. Plecka, A. Turska-Kawa, Tybuchowska-Hartlińska K., Wojtasik W. (2014), Raport z badań w ramach projektu „Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania 2013”, „Roczniki Nauk Społecznych” nr 6(42)/1, ISSN 0137-4176, ss. 185-192.
 8. Musiał-Karg (2014), Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 8.
 9. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (2014), Od transfromacji do integracji: wybrane uwagi nt. “bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.
 10. Musiał-Karg, (2013), Cisza wyborcza w dobie Internetu, „Przegląd Sejmowy” nr 3, s. 25-42.
 11. M. Musiał-Karg, (2012), Demokracja bezpośrednia a wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet. Przykład Szwajcarii, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 113-131.
 12. M. Musiał-Karg, (2012), Instytucje demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej – od referendum ogólnonarodowego do europejskiej inicjatywy obywatelskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6, s.  203-220.
 13. Musiał-Karg, (2011), Metody zwiększania frekwencji wyborczej. Polska a doświadczenia innych państw, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, s. 77-100.
 14. Musiał-Karg, (2011), Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005- 2009, „Przegląd Politologiczny” nr 3, s. 99-118.
 15. Musiał-Karg, (2010), Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?, „Przegląd Politologiczny” nr 4, s. 123-134.
 16. Musiał-Karg, (2009) Głosowanie elektroniczne jako element e-demokracji na przykładzie doświadczeń kantonu Zurych, „Przegląd Politologiczny” nr 2, s. 27-40

Chapters in edited books (in English)

 1. I. Kapsa, M.Musiał-Karg, The Internet Users’ Opinions on Public E-Services. Empirical Analysis, in: 14th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2021), October 06–08, 2021, Athens, Greece. ACM, New York, NY, USA, pp. 117-122; https://doi.org/10.1145/3494193.3494297.
 2. I. Kapsa, M. Musiał-Karg, E-Government in Poland in public data and opinions of Poles: empirical analysis, w: CEGOV2020: Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 23-25 September 2020, Athens, 2020, ACM (Association for Computing Machinery), ss. 419-429.
 3. M. Musiał-Karg, E-Democracy and E-Tools of citizen participation on local level in Poland, w: Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019, eds. A. Nameslaki, A. Prosser, D. Scola, T. Szadeczky, Austrian Computer Society, facultas, Wien 2019, ss. pp. 213-227.
 4. M. Musiał-Karg, T. Wallas (2015), Cross-border  Cooperation on the Polish-German Border. From Theory through Practice to a Master Program, [w:] International Relations. Regional and Trans-Border Coopearation. Master’s Program – Handbook of Modules, eds. M. Musiał-Karg, T. Wallas, WNPiD UAM, Poznań.
 5. M. Musiał-Karg (2014), Electronic Voting. Selected issues concerning implementation of a new tool of civic participation [w:] EIIC 2014. The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference, Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, eds. M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsky, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Slovakia, ss. 311-315, ISSN 978-80-554-0921-4.
 6. M. Musiał-Karg, (2012), Switzerland’s German and Italian “Islands” – Büsingen and Campione d’Itàlia, [w:] European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, red. J. Jańczak, P. Osiewicz, Logos Verlag, Berlin, s.  31-44.
 7. Musiał-Karg, (2011) The Political Market and the Application of the Internet [w:] EDEM2011. Proceedings of the 5th Conference on Electronic Democracy 2011, red. A. Prosser, Austrian Computer Society, Vienna 2011, s. 67-76.
 8. M. Musiał-Karg, (2011) Switzerland’s stance towards the Arab Spring of Nations, [w:] The Arab Spring, red. B. Przybylska-Maszner, WNPiD UAM, Poznań, s. 179-194.
 9. Musiał-Karg, (2010), E-voting (As a Form of E-Democracy) in the European Countries, [w:] Explorations in eGovernment and eGovernance, vol. 2 Selected Proceedings of the Second International Conference on eGovernment and eGovernance, red. A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay, Antalya, 153-162.
 10. M. Musiał-Karg, (2009), Słubice-Frankfurt (Oder). Cooperation in a Divided City in the Polish-German Border, [w:] Conflict and Cooperation In Divided Cities, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, (2008), Eastern Dimension – the Role of Poland, [w:] Beyond Borders. External Relations of the European Union, red. Jarosław Jańczak, WNPiD UAM, Poznań, s. 47-57.
 11. Logos Verlag Berlin, Berlin, s. 150-166

Chapters in edited books (in Polish)

 1. M. Musiał-Karg (2020), All-postal voting (powszechne głosowanie korespondencyjne) w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 r. O tym, jak nie procedować w czasie pandemii?, [w:] Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder, M. Musiał-Karg, M. Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 2. M. Musiał-Karg (2020), Różnorodność, demokracja bezpośrednia, otwartość – czyli o fundamentach funkcjonwania państwa szwajcarskiego, [w:] Jedność w różnorodności. SPołęczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie, red. B. Wiśniewska-Paź, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. M. Musiał-Karg (2018), Głosowanie korespondencyjne oraz e-voting jako alternatywne procedury uczestnictwa w wyborach i referendach w Konfederacji Szwajcarskie, [w:] Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, red. Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, red. N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach, UAM WNPiD, Poznań.
 4. M. Musiał-Karg (2015), Rola instytucji referendum ogólnokrajowego w państwach Europy Środowej i Wschodniej – wybrane zagadnienia, [w:] Europa Środkowa. Central Europe, red. K. Koźbiał, Oświęcim 2015, ss.25-42.
 5. Musiał-Karg (2015), Przyszłość to innowacyjne rozwiązania, [w:] Pakt współpracy, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 19-12.
 6. Musiał-Karg (2014-2015), Diagnoza rozwoju ekonomicznego i rynku pracy, [w:] Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 49-63.
 7. Musiał-Karg (2014-2015),  Metodologia, [w:] Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 13-20.
 8. Musiał-Karg, K. Duer (2014-2015),  Indeks-PL – Indeks Potrzeb Lokalnych (Index of Local Needs – Index-LN), [w:] Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 135-143.
 9. M. Musiał-Karg (2014), Elektroniczne referendum a demokracja bezpośrednia w Szwajcarii, [w:]  Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej. Polityka-kultura-społeczeństw. Red. E. Kuczyński, M. Tomczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 228-241, ISBN 978-83-7969-401-3.
 10. M. Musiał-Karg (2014), Demokracja bezpośrednia panaceum na deficyt demokratyczny UE? Uwago na temat roli bezpośrednich form partycypacji w procesie integracji [w:] Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, red. M. Musiał-Karg, WNPiD UAM, Poznań, ss. 37-50, ISBN 978-83-62907-56-4.
 11. M. Musiał-Karg (2014), Partyjnie czy niepartyjnie? Wybory samorządowe w woj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim [w:] Partyjnie czy niepartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 25-43.
 12. Musiał-Karg (2013), Elektroniczne głosowanie. Wybrane dylematy wokół e-voting, [w:] Demokracja elektroniczna – kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, UMSC, Lublin.
 13. M. Musiał-Karg, (2013), Prawa wyborcze oraz reprezentacja kobiet w organach legislatywy i egzekutywy w Szwajcarii, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 14. Musiał-Karg, (2013), Demokracja bezpośrednia w obliczu zastosowania nowych technologii, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 86-114.
 15. M. Musiał-Karg, (2012), Wybory na prezydentów miast w województwie lubuskim, [w:] Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, MARINA, Wrocław, s. 162-180.
 16. M. Musiał-Karg, (2012), Polskie Stronnictwo Ludowe w parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 r., [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 320-348.
 17. M. Musiał-Karg, (2012), Kampania 2011 w telewizji, [w:] Polityka i media- zapiski powyborcze 2011, red. M. Drzonek, Dante-Media, Kraków, s. 27-48.
 18. M. Musiał-Karg, (2012), Kobiety w przestrzeni politycznej Szwajcarii, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeniu publicznej i prywatnej, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, E. Kania, J. Kałużna, WNPiD UAM, Poznań, s. 183-198.
 19. M. Musiał-Karg, (2011), Transgraniczna współpraca władz lokalnych na przykładzie Słubic i Frankfurtu nad Odrą, [w:]  Spotkania polsko-niemieckie, red. D. Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 226-240.
 20. Musiał-Karg, (2011), Wpływ ICT na życie polityczne, [w:] Nowe media we spółczesnym świecie, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, UMK, Toruń, s. 275-292.
 21. Musiał-Karg, (2011), Głosowanie elektroniczne. Motywy wdrażania nowych form uczestnictwa wyborczego, [w:] Dylematy współczesnej demokracji, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 301-314.
 22. M. Musiał-Karg (2010), Przemeblowanie na lubuskiej scenie politycznej. Wybory samorządowe do sejmiku województwa, [w:] Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, MARINA, Wrocław, s. 69-82.
 23. M. Musiał-Karg, (2010), Kształtowanie wizerunku PSL (1991-2009) [w:] Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, MARINA, Wrocław, s. 91-106.
 24. M. Musiał-Karg, (2010), Kobiety na rynku pracy – wybrane zagadnienia, [w:] Mentoring dla kobiet. Szeroka droga do kariery, Wydawnictwo Sonar, Słubice, s. 7-19.
 25. M. Musiał-Karg, B. Secler, (2010), Analiza wizerunku partii liberalnych w Polsce na przykładzie Partii Demokratycznej – demokraci.pl, [w:] Polskie ugrupowania liberalne, red. Ł. Tomczak, MARINA, Wrocław 2010, s. 223-236.
 26. M. Musiał-Karg, (2010), Doświadczenia wykorzystywania instytucji referendum w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Stan i perspektywy demokracji europejskiej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, ASPRA-JR, Warszawa, s. 325-344.
 27. M. Musiał-Karg, (2010), Współpraca transgraniczna w Europie na przykładzie doświadczeń regionów i miast przygranicznych, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy Europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, WNPiD UAM, Poznań, s. 155-170.
 28. M. Musiał-Karg, (2010), Waldemar Pawlak – kampania prezydencka 2010. [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. R. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 357-378.
 29. M. Musiał-Karg, (2010), Żelazne Damy polityki, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD UAM, Poznań, s. 115-129.
 30. M. Musiał-Karg, (2010), Ellen Johnson-Sirleaf – pierwsza prezydent w Afryce, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD UAM, Poznań, s. 193-212.
 31. M. Musiał-Karg, (2009), Droga Słowenii do członkostwa w Unii Europejskiej [w:] Negocjowanie granic od “EU-15 do “EU-27”. Rozszerzenie Wschodnie Unii Europejskiej część pierwsza – grupa luksemburska (2004). Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, Tom IV, WNPiD UAM, Poznań, s. 93-122.
 32. M. Musiał-Karg, (2009), Słubfurt i Gubien jako nowa jakość kreowania miast podzielonych, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 238-261.
 33. M. Musiał-Karg, (2009), Referendum w Europie. Kultura polityczna w państwach europejskich, [w:] Kultura w Europie: od tradycji do zjawisk współczesnych. Refleksje socjologiczne, red. K. Izdebska, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin, s. 45-60.
 34. M. Musiał-Karg, (2009), Kobiety w organach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 76-94.
 35. Musiał-Karg, (2009) Elektroniczna demokracja – wykorzystanie nowych technologii w życiu politycznym, [w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Chorzów 2009, s. 151-168.
 36. M. Musiał-Karg, (2008), Chwyty dozwolone – marketing stosowany AD 2007, [w:] Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, red. Maciej Drzonek, Dante, Kraków, s. 25-48.
 37. Musiał-Karg, (2008) Kształtowanie demokracji partycypacyjnej na przykładzie kantonów i gmin w Szwajcarii, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, UMCS, Lublin, s. 427-440.
 38. M. Musiał-Karg, (2008)., Politycy i Internet. Wykorzystanie nowych technologii przez polityków województwa lubuskiego i podlaskiego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 359-375.
 39. M. Musiał-Karg, (2008), Instytucja referendum w Unii Europejskiej. Doświadczenie i perspektywy, [w:] Quo vadis Europa? Problemy polityczne i gospodarcze. T. II, red. M. Janowski, J. Jonczek, L. Ślepowroński, Print Group, Szczecin, s. 52-67.
 40. M. Musiał-Karg, (2008), Frekwencja wyborcza w Unii Europejskiej- referenda w sprawach europejskich oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, [w:]Europa wielu wymiarów, red. P. Stachowiak, WNPiD UAM, Poznań, s. 129-142.
 41. M. Musiał-Karg, (2008) Współpraca transgraniczna w miastach podzielonych, [w:] Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość?, red. J. Jartyś, A. Staszczyk, ZAPOL, Szczecin, s. 187-206.
 42. M. Musiał-Karg, Efektywność energetyczna a odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Słubice, [w:] Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i polityki energetycznej Europy, red. M. J. Tomaszyk, A. Jaskulski, WNPiD UAM, Poznań 2008, ss. 95-104.
 43. M. Musiał-Karg, J. Jańczak, (2007), Położenie przygraniczne a mapa polityczna województwa lubuskiego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski, red. M. Dajnowicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białystoku, Białystok, s. 239-256.
 44. M. Musiał-Karg (2007), Instytucja referendum w procesie ratyfikowania traktatów europejskich [w:] Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, red. Magdalena Musiał-Karg, INPiD UAM, Poznań, s. 47-62.

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg