Publikacje

Monografie

 1. Jańczak J., Musiał-Karg M., Secler B., (2013) Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra-peryferia a zachowania wyborcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 307.
 2. Musiał-Karg (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM, Poznań, ss. 261;
 3. M. Musiał-Karg (2008), Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 416.

Redakcja / współredakcja naukowa prac zbiorowych

 1. Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, red. M. Musiał-Karg, WNPiD UAM, Poznań 2014, ss. 321
 2. Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2014-2015.
 3. Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 244.
 4. Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 214.
 5. Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy Europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 197.
 6. Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, WNPiD UAM, Poznań 2011, s. 234.
 7. Kobiety we współczesnej Europie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 275.
 8. Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, red. M. Musiał-Karg, T. Wallas, WNPiD UAM, Poznań 2009, s. 295.
 9. Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 286.
 10. Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Naukowe INPiD, Poznań, s. 205.

Artykuły w czasopismach w języku angielskim

 1. Musiał-Karg M. (2015), The application of internet in electoral procedures: A theoretical perspective. The case of e-voting, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica”, nr 31.
 2. Musiał-Karg M. (2015), Implementation of electronic voting and the matter of security, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXII, 1.
 3. Plecka D., Turska-Kawa A., Musiał-Karg M., Tybuchowska-Hartilińska K., Łukasik-Turecka A., Alberski R., Wojtasik W., (2014) Research into the Conditions of Political Attitudes within the Project “Political preferences: Attitude – Identification – Behavior”, “Athenaeum. Polish Political Studies”, Vol. 44.
 4. M. Musiał-Karg. (2014), The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies, Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 5. Musiał-Karg, (2012), Electronic democracy and its organization – a revolution or a modernization? The example of e-voting, “Politbook”, nr 2, s. 131-141.
 6. Musiał-Karg, (2012) Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, “Polish Political Science Yearbook”, s. 428-443.
 7. Musiał-Karg, (2011), The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues), “Athenaeum. Polish Political Science Studies”, nr 29, s. 180-198
 8. Musiał-Karg, (2010), E-voting as a New Form of Civic Participation in Democratic Procedures, “Polish Political Science Yearbook” nr XXXIX, s. s. 72-87.
 9. Musiał-Karg, (2009) The Role of the Internet in Contemporary Democracies, “Polish Political Science Yearbook”, s. 157-167.
 10. M. Musiał-Karg, (2007), Direct Democratic Practice At the Local and Cantonal Level in Switzerland, “Studia Polityczne”, nr 19, s. 53-66.

Artykuły w czasopismach w języku polskim

 1. Musiał-Karg M. (2016), Operacje Brexit. Brytyjskie referenda z 1975 i 2016 roku, „Acta Politica Polonica”, nr 3 (37).
 2. Musiał-Karg M. (2016), Brytyjskie i węgierskie referenda z 2016 r. Uwagi o roli instytucji demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 3 (41).
 3. Musiał-Karg M. (2016), Alternatywne metody głosowania na przykładzie głosowania korespondencyjnego oraz e-voting w Szwajcarii, „Białostockie Studia Prawnicze”, Z. 20/A.
 4. Musiał-Karg (2014), Demokracja bezpośrednia w szwajcarskich kantonach. Wybrane uwago na temat referendum, inicjatywy ludowej oraz zgromadzenia ludowego, „Społeczeństwo i Polityka” nr 2(12, ISSN 1732-9639, ss. 61-79.
 5. Alberski., A. Łukasik-Turecka, M. Musiał-Karg, D. Plecka, A. Turska-Kawa, Tybuchowska-Hartlińska K., Wojtasik W. (2014), Raport z badań w ramach projektu „Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania 2013”, „Roczniki Nauk Społecznych” nr 6(42)/1, ISSN 0137-4176, ss. 185-192.
 6. Musiał-Karg (2014), Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 8.
 7. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (2014), Od transfromacji do integracji: wybrane uwagi nt. “bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.
 8. Musiał-Karg, (2013), Cisza wyborcza w dobie Internetu, „Przegląd Sejmowy” nr 3, s. 25-42.
 9. M. Musiał-Karg, (2012), Demokracja bezpośrednia a wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet. Przykład Szwajcarii, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 113-131.
 10. M. Musiał-Karg, (2012), Instytucje demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej – od referendum ogólnonarodowego do europejskiej inicjatywy obywatelskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6, s.  203-220.
 11. Musiał-Karg, (2011), Metody zwiększania frekwencji wyborczej. Polska a doświadczenia innych państw, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, s. 77-100.
 12. Musiał-Karg, (2011), Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005- 2009, „Przegląd Politologiczny” nr 3, s. 99-118.
 13. Musiał-Karg, (2010), Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?, „Przegląd Politologiczny” nr 4, s. 123-134.
 14. Musiał-Karg, (2009) Głosowanie elektroniczne jako element e-demokracji na przykładzie doświadczeń kantonu Zurych, „Przegląd Politologiczny” nr 2, s. 27-40.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku angielskim

 1. M. Musiał-Karg, T. Wallas (2015), Cross-border  Cooperation on the Polish-German Border. From Theory through Practice to a Master Program, [w:] International Relations. Regional and Trans-Border Coopearation. Master’s Program – Handbook of Modules, eds. M. Musiał-Karg, T. Wallas, WNPiD UAM, Poznań.
 2. M. Musiał-Karg (2014), Electronic Voting. Selected issues concerning implementation of a new tool of civic participation [w:] EIIC 2014. The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference, Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, eds. M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsky, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Slovakia, ss. 311-315, ISSN 978-80-554-0921-4.
 3. M. Musiał-Karg, (2012), Switzerland’s German and Italian “Islands” – Büsingen and Campione d’Itàlia, [w:] European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, red. J. Jańczak, P. Osiewicz, Logos Verlag, Berlin, s.  31-44.
 4. Musiał-Karg, (2011) The Political Market and the Application of the Internet [w:] EDEM2011. Proceedings of the 5th Conference on Electronic Democracy 2011, red. A. Prosser, Austrian Computer Society, Vienna 2011, s. 67-76.
 5. M. Musiał-Karg, (2011) Switzerland’s stance towards the Arab Spring of Nations, [w:] The Arab Spring, red. B. Przybylska-Maszner, WNPiD UAM, Poznań, s. 179-194.
 6. Musiał-Karg, (2010), E-voting (As a Form of E-Democracy) in the European Countries, [w:] Explorations in eGovernment and eGovernance, vol. 2 Selected Proceedings of the Second International Conference on eGovernment and eGovernance, red. A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay, Antalya, 153-162.
 7. M. Musiał-Karg, (2009), Słubice-Frankfurt (Oder). Cooperation in a Divided City in the Polish-German Border, [w:] Conflict and Cooperation In Divided Cities, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, (2008), Eastern Dimension – the Role of Poland, [w:] Beyond Borders. External Relations of the European Union, red. Jarosław Jańczak, WNPiD UAM, Poznań, s. 47-57.
 8. Logos Verlag Berlin, Berlin, s. 150-166.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim

 1. M. Musiał-Karg (2015), Rola instytucji referendum ogólnokrajowego w państwach Europy Środowej i Wschodniej – wybrane zagadnienia, [w:] Europa Środkowa. Central Europe, red. K. Koźbiał, Oświęcim 2015, ss.25-42.
 2. Musiał-Karg (2015), Przyszłość to innowacyjne rozwiązania, [w:] Pakt współpracy, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 19-12.
 3. Musiał-Karg (2014-2015), Diagnoza rozwoju ekonomicznego i rynku pracy, [w:] Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 49-63.
 4. Musiał-Karg (2014-2015),  Metodologia, [w:] Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 13-20.
 5. Musiał-Karg, K. Duer (2014-2015),  Indeks-PL – Indeks Potrzeb Lokalnych (Index of Local Needs – Index-LN), [w:] Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. Musiał-Karg, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice, ss. 135-143.
 6. M. Musiał-Karg (2014), Elektroniczne referendum a demokracja bezpośrednia w Szwajcarii, [w:]  Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej. Polityka-kultura-społeczeństw. Red. E. Kuczyński, M. Tomczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 228-241, ISBN 978-83-7969-401-3.
 7. M. Musiał-Karg (2014), Demokracja bezpośrednia panaceum na deficyt demokratyczny UE? Uwago na temat roli bezpośrednich form partycypacji w procesie integracji [w:] Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, red. M. Musiał-Karg, WNPiD UAM, Poznań, ss. 37-50, ISBN 978-83-62907-56-4.
 8. M. Musiał-Karg (2014), Partyjnie czy niepartyjnie? Wybory samorządowe w woj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim [w:] Partyjnie czy niepartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 25-43.
 9. Musiał-Karg (2013), Elektroniczne głosowanie. Wybrane dylematy wokół e-voting, [w:] Demokracja elektroniczna – kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, UMSC, Lublin.
 10. M. Musiał-Karg, (2013), Prawa wyborcze oraz reprezentacja kobiet w organach legislatywy i egzekutywy w Szwajcarii, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 11. Musiał-Karg, (2013), Demokracja bezpośrednia w obliczu zastosowania nowych technologii, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 86-114.
 12. M. Musiał-Karg, (2012), Wybory na prezydentów miast w województwie lubuskim, [w:] Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, MARINA, Wrocław, s. 162-180.
 13. M. Musiał-Karg, (2012), Polskie Stronnictwo Ludowe w parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 r., [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 320-348.
 14. M. Musiał-Karg, (2012), Kampania 2011 w telewizji, [w:] Polityka i media- zapiski powyborcze 2011, red. M. Drzonek, Dante-Media, Kraków, s. 27-48.
 15. M. Musiał-Karg, (2012), Kobiety w przestrzeni politycznej Szwajcarii, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeniu publicznej i prywatnej, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, E. Kania, J. Kałużna, WNPiD UAM, Poznań, s. 183-198.
 16. M. Musiał-Karg, (2011), Transgraniczna współpraca władz lokalnych na przykładzie Słubic i Frankfurtu nad Odrą, [w:]  Spotkania polsko-niemieckie, red. D. Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 226-240.
 17. Musiał-Karg, (2011), Wpływ ICT na życie polityczne, [w:] Nowe media we spółczesnym świecie, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, UMK, Toruń, s. 275-292.
 18. Musiał-Karg, (2011), Głosowanie elektroniczne. Motywy wdrażania nowych form uczestnictwa wyborczego, [w:] Dylematy współczesnej demokracji, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 301-314.
 19. M. Musiał-Karg (2010), Przemeblowanie na lubuskiej scenie politycznej. Wybory samorządowe do sejmiku województwa, [w:] Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, MARINA, Wrocław, s. 69-82.
 20. M. Musiał-Karg, (2010), Kształtowanie wizerunku PSL (1991-2009) [w:] Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, MARINA, Wrocław, s. 91-106.
 21. M. Musiał-Karg, (2010), Kobiety na rynku pracy – wybrane zagadnienia, [w:] Mentoring dla kobiet. Szeroka droga do kariery, Wydawnictwo Sonar, Słubice, s. 7-19.
 22. M. Musiał-Karg, B. Secler, (2010), Analiza wizerunku partii liberalnych w Polsce na przykładzie Partii Demokratycznej – demokraci.pl, [w:] Polskie ugrupowania liberalne, red. Ł. Tomczak, MARINA, Wrocław 2010, s. 223-236.
 23. M. Musiał-Karg, (2010), Doświadczenia wykorzystywania instytucji referendum w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Stan i perspektywy demokracji europejskiej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, ASPRA-JR, Warszawa, s. 325-344.
 24. M. Musiał-Karg, (2010), Współpraca transgraniczna w Europie na przykładzie doświadczeń regionów i miast przygranicznych, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy Europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, WNPiD UAM, Poznań, s. 155-170.
 25. M. Musiał-Karg, (2010), Waldemar Pawlak – kampania prezydencka 2010. [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. R. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 357-378.
 26. M. Musiał-Karg, (2010), Żelazne Damy polityki, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD UAM, Poznań, s. 115-129.
 27. M. Musiał-Karg, (2010), Ellen Johnson-Sirleaf – pierwsza prezydent w Afryce, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD UAM, Poznań, s. 193-212.
 28. M. Musiał-Karg, (2009), Droga Słowenii do członkostwa w Unii Europejskiej [w:] Negocjowanie granic od “EU-15 do “EU-27”. Rozszerzenie Wschodnie Unii Europejskiej część pierwsza – grupa luksemburska (2004). Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, Tom IV, WNPiD UAM, Poznań, s. 93-122.
 29. M. Musiał-Karg, (2009), Słubfurt i Gubien jako nowa jakość kreowania miast podzielonych, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 238-261.
 30. M. Musiał-Karg, (2009), Referendum w Europie. Kultura polityczna w państwach europejskich, [w:] Kultura w Europie: od tradycji do zjawisk współczesnych. Refleksje socjologiczne, red. K. Izdebska, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin, s. 45-60.
 31. M. Musiał-Karg, (2009), Kobiety w organach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 76-94.
 32. Musiał-Karg, (2009) Elektroniczna demokracja – wykorzystanie nowych technologii w życiu politycznym, [w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Chorzów 2009, s. 151-168.
 33. M. Musiał-Karg, (2008), Chwyty dozwolone – marketing stosowany AD 2007, [w:] Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, red. Maciej Drzonek, Dante, Kraków, s. 25-48.
 34. Musiał-Karg, (2008) Kształtowanie demokracji partycypacyjnej na przykładzie kantonów i gmin w Szwajcarii, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, UMCS, Lublin, s. 427-440.
 35. M. Musiał-Karg, (2008)., Politycy i Internet. Wykorzystanie nowych technologii przez polityków województwa lubuskiego i podlaskiego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 359-375.
 36. M. Musiał-Karg, (2008), Instytucja referendum w Unii Europejskiej. Doświadczenie i perspektywy, [w:] Quo vadis Europa? Problemy polityczne i gospodarcze. T. II, red. M. Janowski, J. Jonczek, L. Ślepowroński, Print Group, Szczecin, s. 52-67.
 37. M. Musiał-Karg, (2008), Frekwencja wyborcza w Unii Europejskiej- referenda w sprawach europejskich oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, [w:]  Europa wielu wymiarów, red. P. Stachowiak, WNPiD UAM, Poznań, s. 129-142.
 38. M. Musiał-Karg, (2008) Współpraca transgraniczna w miastach podzielonych, [w:] Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość?, red. J. Jartyś, A. Staszczyk, ZAPOL, Szczecin, s. 187-206.
 39. M. Musiał-Karg, Efektywność energetyczna a odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Słubice, [w:] Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i polityki energetycznej Europy, red. M. J. Tomaszyk, A. Jaskulski, WNPiD UAM, Poznań 2008, ss. 95-104.
 40. M. Musiał-Karg, J. Jańczak, (2007), Położenie przygraniczne a mapa polityczna województwa lubuskiego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski, red. M. Dajnowicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białystoku, Białystok, s. 239-256.
 41. M. Musiał-Karg (2007), Instytucja referendum w procesie ratyfikowania traktatów europejskich [w:] Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, red. Magdalena Musiał-Karg, INPiD UAM, Poznań, s. 47-62.

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg